Video hướng dẫn làm Pl02 báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Chào các bạn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm PL02 báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Continue ReadingVideo hướng dẫn làm Pl02 báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Video hướng dẫn làm PL01 giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Chào các bạn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm Pl01 giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Continue ReadingVideo hướng dẫn làm PL01 giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

CÁC TRƯỜNG HỢP XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ HỒ SƠ XIN CẤP LẠI

Các trường hợp xin cấp lại giấy phép lao động + Giấy phép lao động bị mất + Người lao động thay đổi số hộ chiếu, công ty thay đổi…

Continue ReadingCÁC TRƯỜNG HỢP XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ HỒ SƠ XIN CẤP LẠI

TỔNG QUAN CÁC BƯỚC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Bước 1: Làm PL01 giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Bước 2: Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động Hồ sơ gồm +…

Continue ReadingTỔNG QUAN CÁC BƯỚC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TỔNG QUAN CÁC BƯỚC LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Bước 1: Xác định vị trí chức danh cần xin cho người lao động nước ngoài Có 3 vị trí: Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao…

Continue ReadingTỔNG QUAN CÁC BƯỚC LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Hướng dẫn nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Chào các bạn video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Continue ReadingHướng dẫn nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hướng dẫn nộp hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Chào các bạn video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nộp hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Continue ReadingHướng dẫn nộp hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài