CHÍNH SÁCH GIÁ
1. Làm giấy phép lao động: 10 triệu/1 giấy phép lao động. Thời gian làm là 1 tháng
2. Làm công văn nhập cảnh: 3 triệu/ 1 người. Thời gian làm là 1 tuần có kết quả
3. Làm evisa: 2,5 triệu/1 người. Thời gian làm là 1 tuần
3. Làm thẻ tạm trú: 6 triệu/1 người. Thời gian làm là 1 tuần
4. Chuyển đổi bằng lái xe cho người nước ngoài: 2 triệu/ 1 người. Thời gian làm là 1 tuần
5. Làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài: 1,5 triệu/ người. Thời gian làm là 20 ngày
6. Làm thẻ Apec: 12 triệu/ 1 người. Thời gian làm là 1 tháng